Trabaho

Ang QED ay naglalayong mag-alok ng natatanging mga pagkakataon sa mga talentadong coders, siyentipiko, mga manggagawa, at mga artist na nais na magtrabaho kasama namin sa pagbuo ng mga teknolohiya na magbibigay ng positibong epekto sa mundo.Pagkatapos magtrabaho nang halos isang dekada sa magkakaibang uri ng propesyong pang-industriya, kami ay lubos at maingat na sinusuri ang bawat proyekto upang ang aming mga kawani ay makapagtuon ng pansin sa mga problema na kung saan may maliit na pagdududang ang solusyon ay pakikinabangan at malinaw na hindi ikasasama at para sa kapakanan ng iba.

Ang aming kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ay agrikultura at kapaligiran, at kalusugan ng tao sa pag buo ng bansa. Naniniwala kami na ang mga paksang ito ang pinakabuod ng maraming makabuluhang hamong kinakaharap ng sangkatauhan, tulad ng kahirapan sa mga rural na lugar sa mga papaunlad na mga bansa, epidemya ukol sa kakulangan sa kalusugan at mga sakit, at armadong labanan sa pagitan ng mga bansa-estado patungkol sa likas na yamang taglay. Ang pangkalahatang problema ay ang pagbabalanse ng lumolobong pangmatagalang pangangailangan ng ating populasyon laban sa limitadong kakayahan ng mundo na masustina sa pinakaposibleng pamamaraan. Ito ay isang malaking problema na walang nakakaalam kung paano posibleng malutas at hindi namin inaangking alinman. Magkaganon man kami ay naniniwala na mas higit pang bilang ng tao sa larangan ng teknolohiya ang kinakailangan sa paghahanap ng mga solusyon, at nais namin na magbigay ng kontribusyon. Ang aming mga kontribusyon ay maaaring maliit, ngunit maaari itong magdala ng higit pang kamalayan ukol sa matalinong paggamit ng teknolohiya sa lugar na ito, marahil ang epekto ng network sa paglipas ng panahon ay maging malaki. At naniniwala kaming ang problemang ito ay mas mahalaga kaysa sa pag aanunsiyo, sosyal midya, Wall Street, o sandatang militar kahit na ang merkado ay may ibang pananaw.

Upang maipaliwanag  kung bakit ang mga teknologo ay kinakailangan sa lugar na ito, ang agrikultura at kalusugan sa pag buo ng bansa ay isang malaking problema na nangangailangan ng modelo ng mga kumplikadong mga natural na proseso na may lihim na antas ng kalayaan. Gayunman, ang mga larangang ito ay sa kabuuan ay hindi handa para sa mga aplikasyon ng modernong makinaryang kasanayan, ano man ang mga lathalang  ipapahayag. Sa kabila ng kahalagahan nito, patuloy na nahuhuli ang agrikultura sa likod ng maraming larangan sa mga tuntunin ng parehong dami at kalidad ng datos na kinokolekta, lalo na sa mga rehiyon tulad ng Sub-Saharan Africa o Timog-Silangang Asya.

Ang hamon ng pagkolekta sa agrikultural na datos ay iba’t iba, at isama pa ang limitadong sakop sa pananalapi, mahinang imprastraktura, at ang lohistika ng pagsasaayos sa malakihang operasyon sa lupa. Bukod dito, kahit na ang datos ay tinipon, ito ay madalas na hindi naka-imbak sa isang paraan na madaling magamit sa pagsusuri o websayt / pag-unlad ng aplikasyong mobile. Sa kabuuan, ang agrikultural na larangan ay dekada nang nahuhuli sa kabila ng mga tuntunin ng mga kasanayan sa datos ng agham at mga pamantayan ng kahirapan, kung saan ang konklusyon ay palaging inilalabas batay sa mga pinag-aaralan na isinasagawa sa Excel sa kilobit-sukat ng mga datos na ilagay.

Ang sopwer at hardwer sa pag-iinhinyero ay maaaring gumanap ng pangunahing tungkulin sa pagsusulong ng bumabalot  na posibilidad sa pag-unlad na proyekto, sa pamamagitan ng pagpapagana ng antas sa datos ng koleksyon, pagsasakatuparan sa pamamahala ng datos, modernong pagmina ng datos, at sa buong mundong diseminasyon ng datos. Dito makapagbibigay ng tulong ang QED.

Karamihan ng aming mga pagkakataon sa trabaho ay may kaugnayan sa inhinyerong sopwer bilang aming buod ng kakayahan. Nasa ibaba ang listahan ng mga nais naming kwalipikasyon na aming hinahanap.

Mahalagang Kinakailangan sa Trabaho

 • Tunay na interes sa isa sa mga Mahalagang Aplikasyong Vertical.
 • Mataas na katatasan na may hindi bababa sa isa sa mga Mahalagang Palatuntunan sa mga Wika, mahigpit na pagbuo ng bukas na pinagmulang plataporma.
 • Mataas na katatasan sa pagsulat at pagsasalita ng Ingles.
 • Magkaroon ng isang simbuyo ng damdamin para sa paggawa ng sopwer at malinis na pagsusulat ng kodigo nang  malinaw at mapanatili ng pang-matagalan.
 • Kagustuhang magtrabaho kasama ang ipinamamahaging grupong pangkultural at makibahagi sa palagiang pagsusuri ng kodigo.
 • Maaaring magsagawa ng likas at sibil na pasalitang pag-uusap tungkol sa disenyo at arkitekturang sopwer. Agad na maaaring pag usapan nang palagian ang mga batayan kung kinakailangan.
 • Malakas na kaalaman patungkol sa mga tularan ng disenyo ng sopwer, at ang mga pangunahing kaalaman sa mahusay na algorithm at datos na istruktura.
 • Patakarang hindi nagpapahintulot para sa mga pangkat na panlahi, pambansa, o sekswal na diskriminasyon.
 • Pag-uukol ng hindi bababa sa 15 oras / linggo.
 • Mas Nais: Karanasan sa paligsahan sa pagkokodigo / matematika, o malaking kadalubhasaan sa isa sa mga Mahalagang Teknikal na Vertical o Mahalagang Aplikasyong Vertical.

Mahalagang Aplikayong Verticals

 • Agrikultura at seguridad ng pagkain
 • Kapaligiran at pagbabago ng panahon
 • Pamplanetang agham
 • Medisina at kapakanang panlipunan
 • Legal na reporma at pampublikong patakaran

Mahalagang Teknikal na Verticals

 • Websayt at pag-unlad ng mobile
 • UI/ UX
 • GIS
 • Datos ng agham
 • pananaw sa kompyuter
 • NLP
 • DSP
 • Pisika at disenyo ng hardwer

Mahalagang Palatuntunan sa mga Wika

 • Python
 • Javascript
 • R
 • C++

Mahalagang Balangkas at Mga Kagamitan ng Tagapagtayo

 • Websayt: Django at reaksyon
 • Mobile: Reaksyong katutubo, Android
 • CI: Git, Gerrit, Jenkins, Ansible, siliniyum
 • Database: PostgreSQL
 • Pagtatasa: TensorFlow, Theano, Keras, R, scikit-learn, Storm, OpenCV, RDF

Matapos basahin ang nalalaman tungkol sa QED at isaalang-alang ang mga kwalipikasyon sa itaas, kung nais mo na mag-aplay, kami ay mas gusto na iyong gamitin ang online aplikasyon na paraan sa itaas.

Bilang kahalili, kung ikaw ay makaluma sa pag gamit ng elektronikong paraan, mangyaring i-e-mail ang iyong kurikulum bitey, github link, at ng ilang mga talata tungkol sa iyong sarili at kung bakit gusto mong magtrabaho sa amin sa: jobs@qed.ai

Mangyaring siguraduhin na ang iyong CV ay kinabibilangan ng mga sumusunod na mga pangunahing mga detalye:

 • Propesyonal na karanasan sa trabaho, mga panahong itinagal.
 • Pang-edukasyon kasaysayan, na may antas at GPAs na nakalista.
 • Wikang Pangkompyuter  na kilala sa bilang ng mga taon ng karanasan sa bawat isa.
 • Ang mga parangal ng anumang uri.
 • Ang anumang akademikong pahayagan o malawak na sopwer / hardwer na aplikasyon.
 • Pang akademyang proyekto na maaaring nakalista, ngunit dapat na malinaw na ilarawan mula sa mga proyekto sa trabaho.
 • Nais din naming malaman:
 • Isang bagay na kagiliw-giliw na tungkol sa iyo na maaaring hindi karaniwan o pambihira.
 • Mga koneksyon sa isang proyekto sa github / bitbucket na ikaw ay may maipagmamalaki, kung saan maaari naming pag-aralan ang mga halimbawa ng iyong alituntunin.
 • Paano mo narinig ang tungkol sa amin, at kung bakit ikaw ay potensyal na interesado na magtrabaho sa amin.

Panghuli, ilang mga pangungusap sa mga inaasahan. Ang terminong “masyadong malaki upang mabigo” ay ginamit upang bigyang-katwiran at hayag na ilagak  para sa mga malalaking mga korporasyon. Aming iminumungkahi ang isang alternatibong mantra, na kung saan ay, “masyadong malaki upang magtagumpay”. Kapag nagtatrabaho sa isang malaking korporasyon, ang mga responsibilidad ay maaaring nakapailalim o pinaliit sa pamamagitan ng mga katunayan na ang maraming mga kawani ay maliit lamang na cogs sa isang 50,000 cog makinarya. Mataas na antas ng burukrasya, minuskula na proyekto na pagmamay-ari, at matatag na himasok mula sa mga ahente ng negosyo ang lahat ng gumawa ng makabagong ideyang napakahirap.

Ang ikalawang contrarian mantra kami ay umimbento ng, “masyadong maliit upang mabigo”. Habang ang mga landas ng mas maliit na kumpanyang tumagal ay maaaring hindi kinaugalian, kami ay hindi pinahihintulutang mabigo, dahil walang sinumang hayag na ilagak sa amin. Dahil dito, ang aming mga inaasahan ay hindi bababa at maihahambing kung hindi man mas mataas kaysa sa maraming mga kilalang teknikal na kumpanya, pati na kawalan ng kaalaman ay hindi maaaring magtagal. Sa pagtatapos, naghahangad kami ng mga tao na sabik para sa isang hamon sa pagkuha sa mas mataas na antas ng responsibilidad, at tunay na madamdamin tungkol sa kanilang kagalingan bilang hindi lamang isang bagay na ginagawa nila para sa trabaho kundi pati na rin para sa kanilang kasiyahan, at interesado sa mga lugar na aming nais na pagtuunan ng gawa. Kung ito’y tila ikaw, kami ay lubos na nagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa iyo.

qed-logo-4c-square-with-logo